Stały mediator sądowy i pozasądowy przy Sądzie Okręgowym w Przemyślu

Oferuję prowadzenie mediacji w formie stacjonarnej, on – line lub mieszanej.

O mnie

Jestem prawnikiem i profesjonalnym mediatorem. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia mediacji w każdej sprawie i wieloletnie doświadczenie (przeprowadziłem kilkaset mediacji, w tym większość zakończonych ugodą). Ukończyłem między innymi specjalistyczne studia z zakresu mediacji sądowej i pozasądowej, a także przystąpiłem do Polskiego Centrum Mediacji.

Oprócz tego posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki, które pozawalają mi swobodnie poruszać się w mediacjach wymagających wiedzy z tych dziedzin. Jestem ujęty jako stały mediator sądowy na listach Prezesów Sądów Okręgowych w Przemyślu i Rzeszowie. Prowadzę mediacje zarówno ze skierowania sądu albo innej instytucji, jak również prywatne. Dbam o to, aby zawierane przede mną ugody były skuteczne i wykonalne. Równocześnie stale pogłębiam wiedzę i rozwijam swoje umiejętności.

OPINIE

“ W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Centrum Mediacji uprzejmie informujemy, że Pan Dawid Tarczyński, prowadząc mediacje zgodnie z najlepszymi standardami Polskiego Centrum Mediacji i zasadami etyki zawodowej, daje Państwu gwarancję profesjonalnej i skutecznej pomocy w rozwiązaniu każdego rodzaju sporu, zarówno na etapie sądowym, przedsądowym i pozasądowym.”